MIRALUX

 
 
 

  MADEIRA

 

U strategicnoj poziciji izmedju Afrike i Amerike, Madeira je dijo Portugalske teritorije kao sto je odluceno u kostituciji 1976 godine.

 

Ostrvo Madeira nije poznato samo zbog odlicnog kvaliteta vina sto proizvode, nego sno nema poreza za preduseca koja su tu registrovana.

 

I povoljna IVA (VAT) napravila je od ostrva Madeira  kao i sudska nadleznost veoma privlacna sa tacke gledista preduzeca, posebno za sva ona trading  i usluga preduzeca, koji prodaju robu ili sofware mijestanima Evropske Unije. Posle spezialne evropske direktivnosti, koja primorava da IVA bude jedinstvena sa prodajom, veliki broj preduzeca, ukljucujuci velike internet providers evropski, vec su osnovali svoje kancalarije na Mareiri.

 

Korist da se preseli sijediste preduzeca je zato sto u clanovima IVA, preduzece mora da placa IVA na osnovu zarade od fizickih i pravnih lica, koji su mijestani Evropske Unije, po jekoj cifri koja vazi u drzavi gdje registrovano preduzece. To je automatski dovelo do dijela da preduzeca koja rade u sektoru interneta, pocele su da traze naj bolju teritoriju u Evropskoj Uniji, sa naj nizom cifrom za IVA. U Madiri cifra IVA je samo 13%, a u ostalim evropskim drzavama je oko 20%.

 

PREDUZECA OFFSHORE U MADEIRI

 

Preduzeca su pod portugalskim zakonom iz 1986 gidine.

 

Gravni tipovi preduzeca da se koriste svrhom offshore operacija su La Sociedade por Quotas- Limitada (Lda) i Sociedade Anònima (SA), uporedljive sa Srl i sa Spa.1993 godine, portugalski zakon je ukljucijo mogucnost za Lda i SA da mogu biti vlasnistvo jedne osobe, odredjujuci takozvane, "Sociedade Unipessoal". Ovaj tip preduzeca predvidja i SGPS koje je u sustini holding i vlasnistvo samo jedne osobe, ali sa svojim razlicitim zakonom. (Sociedade Gestora de Participacoes Sociais). Svakako sva preduzeca u Madeiri nemaju takse na zarudu koja je proizvedena u inostranstvu i van Portugala do 1 decembra 2011. SPGS imaju minimalni porez samo za zaradu iz EU cija je cifra 1.7%. .

 

Zakon predvidja postojanje preduzeca na totalno neoderedjenu odgovornost, preduzeca na dijelimicnu odredjene i preduzeca odredjene odgovornosti. Preduzeca sa odredjenom odgovornosti su naj vise koristena.

 

Ima dva dipa odredjene odgovornosti.

  • "sociedade por quota" ili "limitada".

  • "sociedade anonima" ili "S.A."

Strana preduzeca mogu operirirati pomoci filijale u Madeiri.

 

 

LIMITADA

Moze se osnovati sa jednim ili vise deonicara (preduzeca ili samostalno). Minimalni socijalni kapital je 1'995.19 (cetrstohiljada escudos). Moze biti jedan ili vise direktora.

 

Sociedade Anónima S.A.

 

Preduzece po deoncama u Madeiri more se osnovati sasamo jednim deonicarom. U ovom slucaju deonice moraju biti nominovane. Minimalni kapital je Euro 2'493.99 (pedsthiljada escudos).

 

 

FILIJALE

Fillijale preduzeca koja vaec postoje mogu biti registrovana da rade u International Business Centre bez minimalnog kapitala i potrebna im je samo licenca za registraciju.

 

 

POREZ

Preduzeca su totaalno oslobodjene poreza na zaradu do 31 decembra 2011. Deonicari su osloboceni licnog poreza ili za naplatu na ostala kretanja.

 

 

TRUSTS

 Madeira Business Centre ima zakon za trust. Clan 352-A/88 ottobre.

 

Preduzeca trust, trust i korisnici oslobodjeni su poreza u Madeiri

 

 

TAJNOST I SIGURNOST

Portugal ima zakon sto se tice bankarske tajne koji predvidja kazne ako je ne postuju clanovi. Na isti nacin imena korisnika ne mogu se odati.

 

 

CIJENE

 

SPISAK CIJENA (LDA COMPANY) - CIJENE STANDARD
 

COSTI FISSI

Tasse

 

Takse za registraciju*

3,500.00

Takse za licencu

500.00

Takse za rapresentaciju (pro-rata tokom prve godine)

850.00

Sub-Total

4,850.00

IVA @ 13% (ako je naplacena preduzecu u Madeira)

 

455.00

Taksa licence pocetne i za buduce ili predhodne godine (procijena) **

4,000.00

totalni trosak za registraciju (procijena)

9,305.00

 

* Taksa za dodatnu vrijednost (*)

Taksa na dodatnu vrijednost 13%  treba da se sabere sa svim trockovima oznacenim sa * kada su naplacene takse direktno je preduzece registrovano u Madeiri.

 

** Taksa za licencu-- pocetne i predhodne godine

Gdje je originalna dozvola izdata prije 31 decembra 2000 ali preduzece nije bilo ukljuceno do posle 11 decembra 2002, preduzece ima godisnju taksu za licencu od datuma kada je izdata licenca. U prilozenom primijeru gore, odredili smo da licenca  je izdata krajem 2000 i preduzece je osnovano 2004 godine. Tacan iznos zavisi od datuma kada je izdata licenca.

 

Ostali troskovi

 

Takse za direktora - godisnje (totalna nije bitno koliko ima direktora)

 

€ 2,000.00

2 x Takse deonicara/poverljivi  (€ 300 clanu, godisnje)

 

€    600.00

 

Ako lokalni direktori nisu nominovani tokom prve godine, taksa ce biti obracunata pro-rata temporis.

 
Ako nominovani direkotori ne zive u Portugalu, moraju dokazati da uplacuju socijalno u drugoj drzavi, obicno davajuci dokaz u formi E101 ili E104 u drzavama EU (ukljucujuci Svajcarsku). Morace da placaju inace socijalna ucesca u Portugalu koja kosta odprilike € 1,500 godisnje.
 

ZAVISNI TROSKOVI

 

Od momenta kada je kupljeno preduzece, troskovi  zavisni koji ce biti na basi sledecih uluga

· Redakcija za IVA tromijesecnu, posao redakcije kljigovodstva i porez.

· Posao pravnog reda ili relativne usluge.

· Administracija, sekretar i ostale usluge..

Troskovi se fakturisu tromijesecno. Jedno ocijenjivanje poreza o determinantnim je pokazana u sledecem listu.

 

SPISAK ZAVISNIH TROSKOVA

 

Dole su precizovani troskovi predvidjeni preduzeca.

 

Preduzecne promijene - prevni posao (*)

 
Promijena direktora 600.00
Registar direktora stranih za socijalno uplacivanje u Portugalu za direktora 200.00
Promijena kvota (minimalna za javnu prijavu) 1,100.00
Porast kapitala 1,300.00
promijena imena preduzeca 1,300.00
Pravo advokata 600.00
Izdavanje certifikata dobrog ponasanja 150.00
Promijena kancalarije koja prestavlja preduzece 500.00
Promijena statusa 1,300.00
 

Ostale relativne usluge (*)

 

Izdavanje porezskog certifikata prebivalista

450.00

Otvaranje ziro racuna lokalnog

450.00

 

Knjigovodstvo

 

Prosijecna cijena - cijena knjigovoge je oko € 60 na sat.

 

Administracija, sekretarijat i ostale usluge

 

Usluge kao spremanje racuna, pisanje, bankarska prebacivanja i slicno, odredjenisu na osnovu baze i fakturisanje je tromijesecno. Cijena po satu ovih usluga mijenja se na osnovu tezine posla i odgovornost istoga.

 

Kao Miralux Fiduciaria mozemo tako zastupativas u elaboraciji plaova i dokumenata potrebnih za dobijanje prednosti.

Mozete tako da iskoristite nase iskustvo i nase trgovacke relacije kao nas bisniss plans, i sve informacije vezano za olaksanje izdavanja ponuta prodrama bez poreza preduzeca iz Madeire.

 

Ako hocete da osnujete ili kupite preduzece, e sva pravna zastupanja, vezano za porez i administraziju. Savetujemo vas u odabiru preduzeca sa kojim zapoceti vasu radnju i sijediste preduzeca pravno tako da sadrzite maksimalno troskove svih vrsta.

 

Mozemo vam pomoci u odobravanju fiskalnih povlastica sa nadleznim organima. Informisemo vas i savetujemo u sektore za koje se mogu koristiti preduzeca sa sijedistem u Madeiri, i njihova metodologija rada..itd.