MIRALUX

 
 
 

   LINGVISTIČKA USLUGA
 


Naše preduzeće nudi specijalno sarađivanje u sektoru lingvistike i prevoda, sa naj višem iskustvom u polju beležničim dokumentima, komercionalnim i pravnim.
 

COMMERCIALNI (Podudarnost, comercijalne usluge, pozivanje, itd..)
TEKNIKE (Rućne, documentacija proizvodnje)
PRAVO (Prevod ugovora, i ostalo)

 

Osim toga nudimo i:

 

Prevodilaštvo (prestacije, sastanke sa mušterijama, internacijonalni prevozi)
Telefone u drugim jezikama
Podudarnost pisama
Pisanje ugovora
Spremanje i  udobrenje dokumenta
turistički putevi
prevod stranica WEB (HTML)

OSIM TOGA

 

ORAGANIZIRAMO POSLOVNO PUTOVANJE, TURISTIČKO I ZA BUSINESSMEN U RUSSUJI I ŠVAJCARSKOJ

ORGANIZIRAMO POSLOVNO PUTOVANJE U ITALIJI I ŠVAJCARSKOJ ZA RUSSKE BUSINESSMEN

UBRZAN POSAO ZA DOBIJANJE VIZE

CENOVNIK

 

PREVOD (Cena za standardni prevod od italijanskoj jezika do stranog jezika i obrunuto)

Engleski, Francuski, Španjolski, Njemački, Ruski

15,50

REVIZIJA PREVODA

Izmenjivanje:

 50% od prevodne cene

Prerad teksta:

 75% od prevodne cene

Kompletna preradnja teksta

100% od prevodne cene

POTVRDE, VIZE (2)

Potvrde dokumenta, osim cene prevoda

25,80

Apostilla od Aja

20,70

Kopia originalnog teksta

20,70

Potvrde, konzularne vize, kopie za ostale jezike

po dogovor

INTERPRETACIJA

Italijanski, Ruski, Njemački, Španjolski, Engleski, Francuski

50 Euro/sat

USLUGA ZA MEETINGS, KONFERENCIJE

po dogovor

Nota:

Kao Standardna cena se raćuna na: za tekstove jednog lista datilografina 25 linija po 55 udara; za crteže od 1 do 25 diciture.