MIRALUX

 
 
 

  OFFSHORE

Panama CHF 3500.--

Delaware Evro 3500.-- gotova sa tekućim računom i preko internet banking

Filijala anonimni stranog preduzeca (offshore), u Zugu, svajcarski trkuci racun, garantovana.

EBC European Business Center S.A

Prodajna cijena CHF 10'000.--

 

Business bez poreza u Švajacarskoj i Liechtenstein

Offshore - Panama/ Cipro/ Deleware/ Florida/ New Jersey/ New York

Madeira

Banke, Osiguranje

Deonična društva

Cena za kupo-prodaju preduzeća OFFSHORE

Primer

 

Business bez poreza u Švajcarskoj i Liechtenstein

 

Liechtenstein je kraljevina koja, za razliku od Svajcarske, clan SEE (ekonomsko evropski prostor, ali ne pripada evropskoj uniji) ucestuje i saradjuje aktivno za ujedinjenu evropu, ali odrzava totalnu kontrolu nad svojim finansijama, tj totalnu bankarsku tajnu. Sa ti je osigurano ucesce i priznanstvo u evropsku ekonomiju i trgovinu. Svakako pripadanje vropskoj unije ne uzima se u obzir ni sa strane Princa ni sluzbenih lica, to bi znacilo gubitak mnogih ulaza i prednosti. Liechtenstein je clan mnogih megunarodnih organizacija i od 1990 je postao 160° ONU-a. Liechrenstein je jedana od 35 drzava koja ucestuje u udruzenje za evropsku sigurnost i kooperaziju (CSCE).Avtivno ulaganje je postovano i cijenjeno sa strane evropske unije, u ONU-u, u EFTA, u WTO i u SEE, kao i u ostalim medjunarodnim organizazijama, doprinjelo je Liechtensteinu da pocne i njeguje odlicne diplomatske odnose sa mnogim zemljama, da bi se uspijela izvesti slobodna transakcija kapitala, robe i usluge, postovan je i priznat od cijele evropske unije, kao samostalna drzava, i po pitanju blagajne i poreza.

 

Švajcarski Franak, stabilna valuta, je legalni način plačanja, znači novac korišten između kraljevine i Švajcarske. Suprotno u Švajcarskoj i drugim blagajnim oazama, moze administrovati imovina u Liechtensteinu, bez prozi na kamatu. Plus ne postoli u Liechtensteinu nikakvo ogranicenje novcano ili kontorole nad razmijenom novza. državni imovinama, može se aministrirat imovine u Liechtenstein-u, bez brige na poreze.

 

Bankarska tajna u kraljevini Liechtenstein je po zakonu totalana. Liechtenstein je ostao jedini koji je zadrzao totalnu bankarsku tajnu. Liechtenstein pridaje prioritet privatnosti, vijerovanto nemaju o tome bas dopro mijljenje strane blagajne, i tako ima jos vecu vrijednost na odnosu Svajcarske koja je vec sigurna.

 

Za veliko brojne države sa velikim porezom, postoji druga opcija koja upotrebljava bilateralne odnose protiv kao duplog naplacivanja poreza, koji su korisni samo za razmijenu informacija, i tako totalnu kontrolu nad porezom.. Liechtenstein ima međunarodni ugovor samo sa Austrijom, koji interesuje samo racune radnika koji zive u Austriji a rade u Liechtensteinu. Sigurno ste shvatili koliko je Liechtenstein siguran za racune kao i za preduzeca.

 

U kraljevini Liechtenstein-a je lako obavezati trgovca ili advokata da osnuje preduzeće, tj u totalnom anonimatu, porez je CHF 1'000.-- sve ukjuceno godišnjem, ne zavisi od ulaganja ili zarade firme. Osim toga ovo preduzeće može biti osnovano 100% strancima, preduzeća različitih vrsta.

 

Deoničari skro uvijek su stranci i ne trebaju da imaju prebivalište u Liechtenstein. Ali je po zakonu odgovorno pravo lice treba zivijeti u Liechtenstein-u. Zbog toga je bolje potražiti mjestane, advokata ili trgovca.

 

Skupovi preduzeća mogu se odrzavati bilo gde za Holding, Fondacije i peduzeća Trust, to znači i vani Liechtenstein-ske teritorije. Po zelji mušterija odrzavane sastanaka preduzeca muguce je  inostranstvo, tj u svojoj kuci.

 

Kao jedina država u Evropski, Liechtenstein poznaje i koristi engleski Trust.

 

Poštanske usluge Liechtenstein-a su sigurane, i direktno spojene sa švajcarskim. Dostavljanje pošte u ostalih zemajla je od 2-3 dana. Naša komunikacija je naj brža na svijetu.

Lierchtenstein-ski bankarsko-trgovacki promet je mnogo siguran i efikasan. Stabilnost lokalnih banki je medjunarno priznata i cijenjena i za financiske rezultate, kao i za bankarsku totalnu tajnu. Zbog ovog razloga, poslednjih godina, velike evropske banke su otvorile u Lienchenstein-u svoje filijale, kako bi mogle podlezati lokalnom zakonom i bankarskom tajnom.

 

Sta vizse geografka lokacija financiskog trzista Vadez je situirana na zavidnom mijest. Tj (250 Km od Milana, 250 Km od Minhena i 100 Km od Ciriha)

Svakako u Liechtenstein ima se mnogo poverenja, i zato sto radi veoma profesionalno, garantuje i nudi veliki broj atraktivnh usluga trgovcima, savetnicima, pravnim i poslovnim licima, kao i privatnicima cijelog svijeta. Tj svima ekonomskim radnicima.

 

Sa terminom sediste preduzeca ili preduzeće sa prebivalištem, znaći preduzece koje ima svoje legalno sediste u Liechtenstein-u, ali koja ne nudi usluge ili robu mjestanima, tj da radi i ne operira u nekoj drugoj teritoriji, samo vani Liechtenstein-a. Na inostranu zaradu ili ulaganja, ne treba se plačati porez. Ova preduzeća su preporučena osobama koji hoče da rade sa patentima, dozvolama, licencama ili administracijom imovina, raznovrsne usluge, i ostale konsultacije svih vrsta..

 

Anonimna preduzeća (za akcije), Ansalt, Fondacija ili Trust (zastupnice), znaci Holding ili preduzeća sa sedistem tj. ne plačaju nikakav porez, za iste ima samo jedan godišnji porez od CHF 1000.--.

 

U blagajnoj programaciji vaše radnje potrebno je pronaci rijecenje i nacin da izbijegnete sto vise poreza, tj raditi sa ONSHORE i OFFSHORE,  gdje eventualni blaagajni sporazumi (na primer protiv duple naplate poreza, za ra zamjenu bilateralnim ili multilateranih informacijama) izmedju drzavane mogu smetati slobodi trasfeta kapitala ili zarade i radnji sigurnoj i bez smetnja i naravno anonimno.
Tako i sa normalnim preduzećama u evropskim državama, mogu biti posedovane  od jedne OFFSHORE u Liechtenstein-u ili nekih drugih drzava sa slicnim zakonom, odrzavajuci tako anonimnost za musteriju i koristeci istovremeno olagsice za porez.

 

Bankarksa tajna Liechtenstein-a

Sigurnost  bankarskog sistema i poverenje financiskih transakcija, pa Liechtenstein-skom zakonu, u kombinaciji da u drzavi postoji sistem offshore, nudi odlicne mogucnosti za poslovnog coveka kome je potrebna maksimalna diskecij.

Interesantno: popularni mulimiliarder Aristotile Onassis odrzavaoje i rukovodijo putem agencije u Lienchtenstein-u vije od polovine svoje neverovatne imovine.

Osnivanje preduzeća Offshore u Liechtenstein-u

Danasnji clanovi zakona koje regulisu privatna preduzeca u Lienchtenstein-u,           ( zakon o pravnim i fizikim licima i preduzecima) vazeci je jos od 1920 godina. Iako nama bas rijeci "offshore", svakako je upisano da je porez nulla na zaradu ostvarenu van teritorije.

 

Preporučuju se ovie vrste preduzeća: "Ansalt", za preduzeća sa akcijama (AG) i fondacije. I osim toga ima, Trust, jedini slučaj u Evropskom kontinentu. Kapital minimalni za preduzece sa akcijama je 50'000.-- CHF, za sve druge vrste preduzeća je 30'000.-- CHF.

 

Sve vrste preduzeća plačaju godišnji porez od 1000.-- CHF. To ne zavisi od ulaganja, zarade gubitka u togu godine..

Banke,Osiguranje, Ulaganje

 

Osnivanje nove banke u Liechtenstain-u je do malo pre vremena bilo nemoguće. Sada je moguće, zato što sada ima samo 15 banki, jer je zakon strog. Obavezno je znati da sa dozvolom od ove države  može se otvoriti novi salter banke u bilo kojoj drzavi evrope, samo je potrebno obavijestiti drzavu, nisu potrebne nove licence jer Lienchtenstein je clan SEE. Minimalni kapital za otvaranje banke je od CHF 10'000'000.--.

 

To isto znaci za osiguran iz Liechtenstein-a. Imaju odredjene dozvole kao i za banke sa  kojima se može se razviti radnja u bilo kojoj drugoj evropskoj drzavi. Na primer: Le Generali (poznato svajcarsko osiguranje) su već otvorile preduzeće u Liechtenstein-u.

Ulaganje Liechtensteina i zakon koji poseduje, napravljeni su da bi se vrsila kompensacija vezano za promijene u zakonima drugih drzava Evrope kao Luksemburg, garantovati evropskom gradjaninu diskretnost, ekonomske prednosti, sabrati sa totalnom bankarskom tajnom.

 

Miralux Fiduciaria preduzece je uvijek na raspolaganju da vam razjasni i da vas savetuje, kako da otvorite racun u Liechtentsein-u, ili kako osnovati ili kupiti preduzece koje ima sijediste u Liechtenstein-u, omogucavajuci vam da radite u teritoriji bez poreza.

 

Mozemo vam pomoci da prevedete documente, Possiamo assistervi fornendovi le traduzioni dei documenti, dati vam savete kako da otvorite racune za preduzeca ili lica.

 

Sta vise, mozemo obijasniti nacim racunovodstva pomoci jednog preduzeca u Liechtensteine i mogucnomsti vezane za IVA, veoma interesante ka poslovodje evropske trgovine.

 

Deonična društva

Anonimna preduzeca (S.p.A.) (na Njemačkom AG)

Fondacija (reg. ili dep.)

Anstalt

Filijala reg. (Trust reg.)

Trust Settlement

 

Deonično društvo (S.p.A.) (AG)

 

Ko osnuje anonimno preduzece u Liechtenstein-u netreba da zivi u toj drzavi niti na da bude njen drzavljnin.

 

Minimalni kapital je 500'000.--.To treba biti ulozeno totalno sa strane deonicara.Kapital ja na raspolaganju anonimnog preduzeca, odma posle svog upisa u trgovacku komoru. Obicno posle dva dana od podpisa, deonicar moze da odblokira kapital i da pocne raditi sa istim. Upis u trgovacku komoru u Liechtenstein-u je veoma brza.

 

Deonice mogu biti vlasnika ili nosiovcu. Obicno sve musterije traze izdavanje deonica nosiovcu, zbog jasnih razloga.Nuliranje deonica moze se obaviti bez mnogo formalnosti za deonice nosiovca, znaci na totalno anoniman nacin.Potrebna je samo izdanje dokumenata.

 

Ne postoji zakon koji ogranicava minimalan broj deonicara. U slucaju da postoji vije deonicara bolje je osnovati anonimno preduzece nego Anstalt.

 

Anonimno preduzece je posebno preporucljivo za trgovacke radnje,(na primer kupo-prodaja, proizvodnju, razvoz dijelatnosti ili matriala, kontrola imavina i nekretnina).Anonimna preduzeca su poznata i u inostranstvu i svi koji se bave trgovinom nju primenjuju. Anonimna preduzeca mogu imati kao glavu dijelatnost savetovanje i informisanje, spajanje, licence i patenti, tj sve svrhe zagonito priznate

 

Vlasnici deonica mogu ostati totalno anonimni (zahvaljujuci upisivanje akcija nosiovcu). Imena osnovaca kaoi deonicara nisu poznati ni u upisu u trgovacku komoru, posto sve se rati putem trgovca ili atvokata u poverenju.

 

Preduzece nosi naziv samo anonimno preduzece.

 

Zakon jasno opisuje i detaljno, sastav i organizaciju anonimnog preduzeca, tago da ostaje mnogo malo nezavisnosti i maste, obicno:
1. Skup deonicara i 2. Savet administacije

 

Savet administraje sadrzi jednog ili vise clanova. Potrebno je da makar jedan savetnik ima prebivaliste u Liechtenstein-u i da ima zvanje trgovc poslovodje ili advokata, izdata od nadlezne vlasti.

 

Prakticno trgovac je kao filter izmedju musterije i publiche, tako da zadrzi privacy deonicar/clienta.

 

Anonimna prduzeca moraje da odrzavaju knjigovodstvo. Obracune treba proslediti jednom godisnje nadleznom organu za porez:

 

Prakticno akcije nosiovcu mogu biti koristene kao garancija. U ovom slucaju potrebno je zadrzati vlasnistvo akcija na raspolaganje poveriovcu.

 

Zakon predvidja lice koje donoci certificat obracuna (tj revizor).

 

Sve u svemu prednost anonimnog preduzeca nad ostalim sistemima preduzeca je da je anonimno preduzece totalno priznato.

Naravno sa anonimni preduzecem mogu se otvoriti racuni bankarski ili postanski u Liechtenstein-u kao i u cijeloj Evropi.

 

Fondacija (reg. ili dep.)

 

Fondacija je pravno lice kome osnivac docazao imovinu sa tako gubikom e iste, koja je kupljena od iste fondacije. Naravno postoji pravo zalbe u koristi osnivaca. Uslucaju zalbe imovina fondacije se vraca osnivacu.

 

Minimalni kapital je CHF 30'000.--. Teoretski moguce je osnovati i bez kesa (npr.nekretnine) ali je preporucljivo imati kes da mi se modla sacuvati anonimnos vlasnika.

 

Znaci i posle upisa u trgovacku komoru moguca je prijava imovine nekretnina ili bilo cega da bi se tako jos jednom ustedilo na porezu.

 

Uobicajno osnivac ostavlja da ga zastupaju pred zakonom poverljiva lica.Ovo rijenje garantuje maksimalnu anonimnost. Maksimalna anonimnost osnivaca i korsnika je jedna cijenjena prednost u cijelom svijetu i zbog tog razloga odabirase nacin fondacije da bi se garantovalo klientu da ostane u anonimatu ispred vladajuci organa i blagajne.

 

Fondacija odgovara samo za svoj kapital.

 

Svrha fondacije moze se opisati u opstom statusu. U dodatnom statusu nalaze se detaljno svi clanovi zeljeni od osnivaca, korisnika i takodje njihovi uslovi.

 

Funkcija fondacije je da vuce ka rastu, administracija i odrzavanje imovine. Ovi sistemi se koriste i sa strane porodica da bi izasli u susret osnivacu ili osnivacima, (npr za skolovanje dece). Ove svrhe mogu se predviditi na duzi rok: slucaj je naprimer odrzavanje nekretnina tokom generacija. Fondacije su manje preporucljive za trgovacke svrhe.

 

Administracija i zastup fondacije ka trecim licima je zagarantovana sa strane saveta fondacije koji ima ulogu zastupnika.Obaveze i prava mogu se detaljno regulisati po zelji osnivaca. Makar jedan savetnik treba da zivi u Lienchtenstein-u i imati zvanja poslovodje ili advokata.

 

Duzina La Durata della Fondazione puň essere limitata. Normalmente la durata della Fondazione é illimitata, cioč per piů generazioni.

 

Zahtijev korisnika moze biti regulisan po imovini ili ucescu pojedini kriteriuma. Korisnici mogu biti fizicka lica, pravna lica, kulturna drustva e dirzavni korisnici.Naravno korisnici mogu imati pristup imavini za zivota. Ako osnivac zahtijeva moze on biti prvi korisnik i u pojedinim slucajima jedini. Ostali korisnici mogu biti prikazani sa strane osnivaca u komplementarnom statusu, koji ne moraju biti upisani u javni registar tako garantuju anonimnost korisnika. Osnivac moze u svakom momentu izmijeniti komplementarni status. Sa komplementarnim statusima je tako moguce izvrsiti testament, u ovom slucaju fondacije u Lienchtenstein-u koriste se da bi garantovali nasledstvo naslednicima imovine. To znaci da se mogu upisati u testamnt i osobe nepoznate porodici.

 

Imovina u depositu ne mora biti knjigovodjena. Tj nije predvidjena predstavljnje oracuna localnoj blagajnoj administraciji. Svijetuje se svakako regularno knjigovostvo da bi se mogli informisati korisnici kolika je imovina.

 

Prestavljanje imovine ne zahtijeva se ni u jednom slucaju. Savet fondacije primoranje da proizvede dokument u kojem kaze da je upoznat kolika je imovina. To je cista formalnost.

 

Odabir kancalarije za reviziju nije obavezan za fondacije deposit.

 

Da bih se redovno kontrolisali stanja imavina fondacija, i u statusima komplementarnim mogu biti predvigeni drugi organi za kontrolu.

 

Ako fondacija ima trgovacke svrhe onda tre biti upisana u javni registar. Ali i u ovom slucaju zagarantvana je totalna anonimnost, posto u listu upisa samo je oznaceno trgovacko lice ili atvokat, a ne osnivacia ili eventualnih korisnika. Da bih se mogla viditi svrha fondacije zahtijevaju se odredjeni uslovi korisnicima. Sadrzaj ovoga dokumenta nije pristupan trecim licima: trgovacka komora je primorana samo da odgovara pod zahtijevom fondacije.

 

Osnivac zadrzava vlasnistvo imovine, posto je vlasnik fondacije i moze raspolagati imovinom.O investiziji moze se brinuti direktno ili indirektno ili obavezati nekog administratora. U sustini, osnivac tako rijesava administraciju imovine, configuraziju strukture i strategije za ulaganje Fondacije i za svoga zivota kao i pole svoje smrti, sa dispozicijama koje mogu biti u komplementarnim statusima. I mora se dati posebna vrijednost, da je sigurnost pravana zagarantovana i za sledece generacije koje mogu tako kupovati, ulagati administrirati imovinu fondacije. To je veoma znacajna prednost fondacije.

 

Ko imapravo nasledstva fondacije mogu biti lica ili ustanove odredjene sa strane osnivaca. Korisnici tako, suprotno nego sto odredjuje zakon za nasledstvo, mogu da nemaju nikakvu rodbinsku vezu sa osnivacem. Korisnici su obicno naslednici po zakonu ili oni koji su ubisani u komplementarni status.Osnivac i pole skupstina fondacije (odredjena) nisu vezani za posebne zakonske norme da bi se nasledio i komplementarni status.Samo je bitna volja osnivaca.

 

U slucaju potrebe, fondacija moze biti zasticena od pozajmivaca. Kapital fondacije ne oze se pipati iako osnivak propadne. Zbog ovog razloga fondacija se koristi za druge svrhe a ne samo za nasledni prenos..

 

Odredjeni kapital fondacije postaje ne zavisan od kapitala osnivaca.Za prijavu Kapitala osnivac ne treba placati nikakvu porez. Isto tako ne treba placati porez ni na razvoj fondacije . Da bi se dobilo oslobodjene poreza mora se zasrzati administrazija fondacije u Liechtenstein-u.

 

Da bi zavrsili mozemo reci da velika prednost koju nudi fondacija su: da je tip preduzeca internacionalno priznato, mnogo smanjena porezna kapital, totalna anonimnost osnivaca i korisnika i mogucnost da se kroz generazije zadrzi imovina bez puno papirologije i taksi prevoda.

 

Anstalt

 

Moze postojati samo jedan osnivac da bi osnovao Anstalt. Osnivacu se odobravaju dugotrajna prava koja se ne mogu dati pod garanciju i u plenstvo. Prava Anstalt-a mogu biti naravno prodati ili uopste da ih neko drugi koristi. Prava osnivanja mogu se preuzeti bez limita.

 

Statusi  mogu se vidjeti u trgovackoj komori i sa strane trecih lica. Da bi se garantovala anonimnost osnivaca ili korisnika potrebno je da isti budu upisani u komplementarni status koji ima itu moc pravog statusa, ali za razliku od poslednjih, ne treba biti depositovan u trgovackoj komori i tako ne moze biti vidjen sa strane trecih osoba.

 

Minimalni kapital potreban je CHF 30'000.--.

 

Za obaveze Anstalt odgovara eksklusivno sa svojim kapitalom.

 

Nacin preduzeca "Anstalt" je idealna i za administraciju i odrzavanje imovine kao i za trgovacke radlje; cesto se koristi i za kupo-prodaju nekretnina.

 

Potrebno je imati pravno lice. I makar jedan od clanova administrativnog veca (obavezan organ) mora imati prebivaliste u Liechtenstein-u i posedovati dozvolu za rad izdatu od nadleznnog organa.

 

Anstalt su posebno zahtijevane zato sto zakon predvidja raznovrsna dijela. Zahvaljuju ci ovome ovaj tip preduzeca ipunjava sve zahtijeve preduzeca, ili osobe kao i familije.

 

Ako se Anstalt brine o trgovackoj dijelatnosti obavezno je godisnje proslediti zaradu. Mogu ce je obracune ili inventar sastaviti i u stranoj novcanici.

 

Ako Anstalt je trgovacka dijelatnost mora po zakonu imati revizora racuna. Ako preduzece se brine samo o vodjenju imovine, ili slicno revizor racuna nije obavezan..

 

Anstalt ne placa nikakvu porez na zaradu. Tako u svemu placa se samo maksimalno  CHF 1'000.-- godisnje za bilo koji krug zarade, ne vezano koja je zarada ili gubitak ili za cifre koje su obrnute.

 

Anstalt su u njihovoj organizaciji mnogo fleksibilnije nego anonimna preduzeca, i imaju prednost da pocetno ucesce je manje. U svakom slucaju, sve vrste preduzeca mogu raspolagati sa bankarnim ili postanskim racunima.

 

Fiduciaria re. (Trust reg.)

 

Engleski nacin Turst je priznat i upotrebljen u cijeloj Evropi Samo u kraljevini Liechtensteina Turst reg. (Fiduciaria reg.) ima svoj poseban zakon.

 

Po zahtijevu Tursts mogu biti osnovani sa mogucnosti da se primenjuju zakon neke druge drzave.

 

Svako lice moze vidijeti trgovacku komoru u kojoj ne pisu ni osnivac niti korisnici, i tako je zagarantovana anonimnost musterije..

 

Minimalan kapital je CHF 30'000.--.

 

 Trust reg. (Fiduciaria reg.) odgovara esklusivno sa ulozenim kapitalom.

 

Ovaj nacin se koristi posebno za administraciju imovine musterija engleskog sistema.

 

Potrebno je imati pravno lice. I makar jedan od clanova administrativnog veca (obavezan organ) mora imati prebivaliste u Liechtenstein-u i posedovati dozvolu za rad izdatu od nadleznnog organa.

 

Mnogo slobode je ostavljeno sa strane zakona organizaciju Turst-a.

 

Korisnici mogu biti odredjenog vremena ili trebaju imati posebne rekvizite. Npr, velicina i iteg nasledstva je za odrediti u komplementarnom statusu.Anonimat korisnika je posto ovaj status, nije primoran na nikakav tip deposita nadleznim organima.

 

Kljigovodsto treba se odrzavati u svakom slucaju.

 

Potrebno je precizirati da sijediste Trust reg. (Fiduciaria reg.) mora biti isto gdje se odrzava njegova administracija i knjigovostvo.U ovom slucaju savetujemo da zadrzimo sijediste Trust reg. (Fiduciaria reg.) u kraljevini Liechtenstein-a koji daje blagajne olaksnice nemoguce u ostalim drzavama.

 

Prednost naj jasnija Trust reg. (Fiduciaria reg.) na odnostu ostalim vrastama preduzeca je da je posebno koristan za relaciju sa engleskim drzavama ili drzavama koje u tako zvanoj Common law, gdje i isti Trust moze imati imavinu.

 

Trust Settlement

 

Liechtenstein ima, kao jedina drzava vani Common law, il TRUST SETTLEMENT (rapporto fiduciario), koja moze biti definisana kao obaveza prema osobi (trustee) da se brine, po naredbi nekog drugog (settlor o disponente), o vodstvu organizovanoj masi imavine ili prava (trust property o trust fund) o kojoj on isti ima pravnu kontrolu i ima koristi (korisnike) koje mogu uvaziti pravnu obavezu, tako i unkljucujuci konferenta.

 

U ekonomskoj imovinskoj engleskoj kulturi turst je uvijek imao relevantnu funkciju zahvaljujuci istom bilo je moguce odrediti destinaciju velikih imavinama, izbijeci da iste placaju velike poreze za preduzet i nasledstvojimovine kroz generacije.Turst je priznat u Italiji i u Haskoj konvenciji pod clanom zakona 364 od 16 oktobra 1989.

 

Nas obicaj je da predlozimo fondaciju, a ne Turst, zbog jednostavnog razloga sto vlasnistvo fondacije moze se dokazati, a sto se tice Turst treba imati maksimalno poverenje u Trustee.U Turstu vlasnik se oslobadja svoje imovine, daje je, iako pod uslovima, Trustee-u. Istina je da Trustee treba da prijavi tu imovinu, kao sto su u realnosti, i tj kao imovina koju poseduje samo u poverenju i nije njegova. Sa ugovorima mandata veoma jasnim i u velikom poverenju ne trebaju postojati odgadjanja u Trust Settlement.

 

Cena za registraciju i upravljavanje preduzeća OFFSHORE

 

Ovde ispod imaju cijene za osnivanje offshore preduzeca u Liechtenstein-u, koje  Miralux Fiduciaria je u stanju da ostvari i da savetuje svojim musterijama. U cijenama su ukljucene: redakcija dokumenata i legalizacija istih, porez ili taksa, certifikat za registraciju, istplata administratora preduzeca za prvu godinu i mnogo ostalih usluga.

 

Sudska nadleznost

Komplet registracija sa  dokumenata preduzeća

Prva godina vodjenja firme i honorar administratora

Ukupna cena

  kraljevina od Liechtenstein-a

6'500

 

CHF

5'500

 

CHF

12'000

 

CHF

3'900

 

USD

2'700

 

USD

6'600

 

USD

 

Za konsultaciju cijena preduzeca Offshore - Panama/ Delaware/ Florida/ New Jersey/ New York pritisnuti ovde.

 

Primeri upotrebe preduzeća u Liechtenstein-u:

 

1° Primer

 

Trgovakce operacije (Export/Import) rade se nacinom da vecina zarade dolazi preduzecu sa sijedistem u nekoj sudskoj nadleznosti sa malim porezom.Na italijansku strukturu moglo bi se raspolagati i pozajmicama po nacinu "Last, not least" kamatu koju italijansko preduzece placa za pozajmnicu mogu biti oduzeti kao troskovi, tako da bi se olaksao porez italijanskoj blagajni.

 

Prakticni slucaj.

Italijansko preduzece proizvodi digitrone i prodaje ih putem nezavisnog preduzeca u Liechtensteinu.To preduzece se brine o dijenjenju robe po evropskoj ili svijedskoj teritori. Tako da italijansko preduzece ne prinosi zaradu ili nesto malo.Stuktura u Liechtenstein-u ne treba da prosledjuje zaradu Italiji, tako da cijela zarada ostaje u kasama holding-a. Zarede se mogu koristiti za prosirenje ili proekte.Bilo bi na primer isplatljivo da holding preduzece odobri pozajmnicu ili ili uzme procenat italijanskom preduzecu koja treba financirati program prosirivanja proisvodnje ili slicno. Kamate koje madurira ovaj kredit sa jedne strane treba smanjuju porez italijanske firme, a sa druge, ne placaju porez u Liechtenstein-u.

 

 
2° Primer
 

Italijansko preduzece proivodjac robe ili sluzbe angazuje englesko preduzece ili neke druge evropske nazionalnosti za razdijelu svojih proizvoda u Evropi i cijelom svijetu. Deonice engleskog preduzeca vlasnistvo su Liechtenstein-skog preduzeca, predhodno osnovanog. Tako UK preduzece je osnovano sa strane deonicara koji nije italijan. Tj. ostaje anonimat ko su deonicari preduzeca u Liechtenstein-u, takoi engleskog preduzeca koje dobija evropsku IVA, ista koja se koristi u Italiji. Tako da Liechtenstein-sko preduzece treba da dobije svu zaradu engleskog preduzeca. Engleska firma se brine o 5% vise manje. Ostatak zarade tj. 95% ide preduzecu u Liechtenstein-u, koja ima poseban status tj komplementarno preduzece koje ne placa porez.Ove operacije trebaju se odrediti sa posebnim ugovorima prije operacija. Tako se iskljucuje bilo koja razmijena informacija. Preduzece u Lienchtenstein-u ima slobodu da ulaze kapital na naj bolji nacin, eventualno i kupovinom dijelova proizvodjaca u Italiji, posto, zvanicno ne postoji nikakav odnos majka-cerka. I pozajmnica moze se uzeti u obzir, sa mogucnosti da se iplati kredit u inostranstvu, dijelatnot dozoljena. Isto donosi do vecih troskova i tako smanjenje poreza u Italiji.

 
 

 

Ostali primeri

 

Deonicar osnivac korisnik Holding bilokoje drzave

Holding u Liechtenstein-u Ne majka-cerka proizvodjaca ili deonicara

Preduzece UK, A, Kipar, NL, E ili ostale ONSHORE

Proizvodnja robe ili sluzbe koje angazuje prodaju preduzecu onshore UE

 

 

Preduzeća koja smo mi stvorili  (liechtensteinske ili ostalih sluzbenih nadleznosti) mogu se medjusobno koristiti za razne svrhe.

Komerc, Import/Export i naplada bilo koje stvari

Tranzakcija i medijacija, i delatnosti raznih Saveta

Savet u "Merger & Acquisition"

Intestacija i procijena prava koji nisu maderijalni, kao patenti, licence "copy-rights", autorska prava, designs ili prava Softwere.

Strukture za Franchising

Intestacija, administracija i ulaganje vocegnje imovine (nekretnina i drugih)

Ucestovanje u ostale firme ili preduzeca

Sve transakcije nekretnine

Vodjenje imovine

Dajemo mogucnost da osnujemo, administrujemo za vas preduzeca za osiguranje sa sijedistem u Liechtensteinu, ali sa licencom za radnju u Evropi, sa prednosti na uslove. Svima daje mogucnost da osnuje svoje osiguranje, osiguravajuci rizike. Moze se ucestovati u tako zvane "Captives" koje osigurava bilo koji risik u cijeloj Evropi. Za manje firme moguce je ucesce u "Captives" za zeljenu sumu.

Posebno interesantno, i vec vazeci, je zakon Liechtenstein-a o opstom budjzetu koji mogu raditi u cijeloj Evropi, sa nevijerovatnim povlasnicama.

Registracija broda, jahte ili charera sa ili bez administracije.

British Virgin Islands, Bahamas, Mauritius i Belize. IBC kompanije su povjerljivi i prilagodljivi oblici pravnih osoba koje plaćaju fiksni iznos godišnjeg poreza na tvrtku (annual licence fee), koristeći povlasticu vođenja poslovanja bez knjigovodstva. Omogućujemo osnivanje američkih kompanija s ograničenom odgovornošću, Limited Liability Companies ("LLC"), koje su u osnovi organizirane kao udruženje partnera s ograničenom odgovornošću. Takve kompanije strukturno prilagodimo na način da nisu porezno obvezne u zemlji osnivanja.