MIRALUX

 
 
 

  OFFSHORE
 

PONUDA GOTOVIH OFFSHORE ODMAH AKTIVNE


Panama CHF 3500.--

Delaware Euro 3500.-- gotova sa tekucim racunom i internet banking

 

Teritorija

Denominacija

Cena po CHF od

Bankarski račun

Liechtenstein

Anstalt

13'000.--

Švajcarka

Panama

SA

3'500.--

Liechtenstein

Panama

SA

3'500.--

Švajcarka

Hong Kong

Hong Kong Trust

9'000.--

Liechtenstein

Hong Kong

Hong Kong Limited

8'000.--

Liechtenstein

Delaware

Delaware

5'000.--

Švajcarka

Portugalija

Madejra

35'000.--

Madejra

  Cipro

Ltd 5'000.-- Švajcarka i Cipro
  Delaware Ltd 3'500.-- Litvanija

Mali primjer razlika:

PANAMA

 

Standardni dozvoljen kapital je US$ 10'000 podjejlen u 100 glasani akcija od US$ 100 ili 500 akcija sa glašanjem bez vrednosti; kapital može u svakom različitom novcu. Minimalni kapital je akcija bez ili sa vrednosti. Ove kategorije su dozvoljene: akcija bez glasanja, akcija omiljenom nosilcu, akcija nosilcu i upisane akcije.
Akcije nosilcu trebaju bite sve isplačene.
Panamski porez je strogo teritorski. Ako firmska preduzeća budu rađene van Panamske teritorije, neće biti nikakav porez za plačanje osim godišneg poreza od US$ 250. To znaći da ne treba nikome prihvatiti koliko imate novca.

 

Prilično, Panamska preduzeća imaju več račun otvoren u švajcarskoj banci.

 

Otvaranje tekučeg računa u ostalih zemalja je moguće. Ovaj tip preduzeća je procjenjen za inostrani komerc, vođene internetni sajtova, kupo-prodaja i vođene dozvola.

 

 

LIECHTENSTEIN

 

Standardni minimal dozvojlen kapital za SA (=deonično društvo) je od CHF 50'000.--, međutim ono od Ansalt i Fondacije je od CHF 30'000.--.
Ovih 3 različita preduzeća imaju godišnji porez CHF 1'000.-- i to ne bitno od preduzećne zarade.

 

Nema poreza na podjenljenim acionista od Ansalt i Fondacije, osim poreza 4% podjeljenim od SA ako zarada na acionisti pređe CHF 1'000.000.-- u godini.

 

Moranje je da se prikaže godišnja vaga.

 

Prilično, preduzeća koja imaju prebivalište u Liechtenstein imaju otvoren bankarski račun u Liechtenstein-u.

 

Otvaranje tekučeg računa u ostalih zemalja je moguće. Za ostalih informacija na Preduzeća pogledaj te našu stranicu o tome.

 

DELEWARE

 

Nema standardne minimalne dozvole za kapital. akcija za nosilaca su dozvojlene.
Porez u Delaware i ova pojama: nema poreza za ulaganu cifru u Delaware. Jedino plačanje je godišnji porez  minimalni od US$30. Samo preduzeće koji rad je javno otvoren u Američkoj teritoriji plača federali porez. Acijonisti bez prebivališta ne trebaju ništa da plačaju. Ne treba se ispuniti formular SS-4.

 

Prilično, preduzeća koja imaju prebivalište u Delaware imaju otvoren bankarski račun u Švajcarskoj.

 

Otvaranje tekučeg računa u ostalih zemalja je moguće. Savjetujemo vas da je bolje otvoriti u zemlji u kojoj postoji bankarska tajna.

 

KIPaR

 

Ostrvo od Kipar je mnogo poznat nije samo zbog lepe i tople temperature, nego i zbog interesantne legislacije na Preduzeća, od koji postoji naj manji poreza u celom svetu.

 

Preduzeća imaju isto mogučnost da imaju statut od bilo kojih ostalih evropskih zemalja taji i evropska IVA, i lakše za zemljama od Evropske Unije.

 

Različita primjera koja se mogu koristiti preko preduzeća su mnogo interesantne, i ako postoji Evropske Unije pravo.

 

Zbog tog načina, preduzeća u Kipru su više korisćene od osoba koje kupo-prodaju od evropske zemlje do druge, tamo gde treba import-export, u Evropskoj Uniji.

 

Miralux Fiduciaria može vam u svakom slučaju prikazati koje programe mogu biti upotrebljena sa preduzećem u Kipru, itd...

 

Razlika od ostalih preduzeća, Kipar je naj ljakše koristiti. Tako da Ostrvo Cipro je ušlo u Evrpskoj Uniji.

 

Prilično, preduzeća u Kipru imaju otvoren bankarski račun u Švajcarskoj ili direkton u Kipru.