MIRALUX

 
 
 

OSNIVANJE PREDUZEĆA U VELIKOJ BRITANIJI
 

Osnivanje preduzeća u velikoj britaniji

 

Principalna legizlacija ovog preduzeća je stvorena 1985 god, tako kao zakon na preduzečnog poreza u 1988 god.. Engelski jezik je javan za legizlaciju i dokumente.

 

Za inostrani komerc i za ulaganje, vrsa preduzeća su privatna ili javana sa garancijom (odgovornost) limitiran. Osnivanje jednog preduzeća u velikoj britaniji ima ista pravao kao fizična osoba. Nema zokona za da se potpuste informacije ne autorizirane od britanskog preduzeća, o direktoru i radnika.
Osim toga ima pravo za profesijonalce što rade u sektoru upravljavanja, aministracija, da poštuje skromnost njihovih mušterija, akcionista preduzeća sa britanskim pravom.

 

Različite legislacije su mjerena na način rada osnivanje preduzeća i privatnu odgovornost. Različite se misli kao različite od ostalih preduzeća, dokumente za formaciju, doeničara, socijalni kapital, itd..

 

Ima restrikcija za posao: specifični tip usluga dozvoljeni od britanskog zakona, banke, osiguranje, ulaganje, itd..

 

Procedura za osnivanje preduzeća traži prikazanje odloženje u spise osnivanja i kapital i statute, izjava sličnosti prvog direktora i sekretarice, prebivalište preduzeća i plačanje poreza. Za ovaj cilj taj informativni papir, britanskoj preduzeća, je osnivan u Engleskoj ili u Galesu i upisan na Cardiff-u, kapital Galesa. Različito za osnivanje peduzeća u Edinburg, Skoziji ili Belfast, su na razpolaganju po pitanju.

 

Londonska registracija: mnogo inostrani mušterija trovaci u Britaniji žele osnivati njihovo preduzeće u London-u. Britanski registar ne dozvoljava preduzećima da nadoknade trugi porez na to. Osim toga, minus 1% u svakom preduzeću osnivanog u Engleskoj i Galesu..

 

Osim upisa u Registar Cardiff-a, vaša preduzeća će biti upisana u Engleskoj, Galesu, Ediburgu, Skoziji i Belfast za to što se tiče Irlandske.

 

Imena ovih preduzeća su prekontrolisani u ovom smislu:

 

I ako ime preduzeća može biti u bilo kom jeziku, dokumentacija treba da bude na engelskom. Svako ime što nije na engleskom jeziku treba da se prevede. Ako preduzeće bude osnivljeno u Gales-u onda treba se prevesti na Galeskom jeziku.

Slično ime, ili jednog preduzeća več aktualnom neče biti dozvoljeno

Jedno ime nekulturno ili kriminalno nije dozvoljeno

Ova imena ne trebaju se uzimati: osiguranje, banka, preduzeće, aministracija, itd..

Preduzeće sa limitiranim odgovornost (Ltd) ili preduzeća javna (PCL)

 

Jedno privatno preduzeće treba da ima direktora, ali javno preduzeće treba da ima minimalno 2 direktora. Jedan jedini direktor ne može biti i sekretarica preduzeća. Mogu biti bilo koje nacije i ne trebaju živjeti u velikoj britaniji. Ako ima više od jednog direktora, jedan od njih može biti sekretar preduzeća.

 

Treba biti prijavljene jedna sekretarica preduzeća. Može biti bilo koje nacijel i ne treba živjeti u velikoj britaniji.

 

Za privatna preduzeća minimalni broj deoničara je jedan, za javna preduzeća minimalni broj je dvoje.

 

Nova preduzeća

 

Kako kaže zakon u toj zemlji, mogu se samo upisati 4 tipa preduzeća.

 

Privatna limitirana preduzeća za deoničare - odgovornost deoničara ne može biti više od ono što su platili za ovo. Kada se dopusti, ima za svakog deoničara 100 delovanje.

Privatno limitirano preduzeće - odgovornost bilo kojeg člana/deoničara je limitirano na koliko bude odlučeno od preduzeća. Ovaj tip preduzeća je prilično korišćen za donacije dobročinstvo.

Private Unlimited Company - ovo preduzeće privatno bez obaveza za svoje članove.

Preduzeće sa javnom odgovornost (plc) - delovanje jednog preduzeća i odgovornost trebaju biti ponuđene mušterijama, ali odgovornost deoničara, ne sme korisiti sumu u delovanje.

 

Uslovi za deoničku glavnicu zavise od preduzeća:

 

Privanto preduzeće: minimalni kapital je za jedno delovanje, ali samo ako se nadoknadi sa drugim kapitalom da se stabilira preduzeće.
Privatno preduzeće normalno je osnivan sa kapital delovanja od Ł1.000.

Javno preduzeće: minimalni kapital za javno preduzeće je Ł50.000, od koji Ł12.500 treba osloboditi  na osnivanje. Minimalni kapital je od dva delovanja.

 

Posotoje ove kategorije delovanja: redovno delovanje, povlašćeno delovanje, delovanje bez prava na glašanje.

 

Godišnji porezi

 

Porezi plačeni od preduzeća su kontrolisani od računa pokazani na kraju godine. Potpisan je ugovor da ima dupli porez sa preko 100 zemlja to ima. Nema poreza na dozvole.

 

Bitno je reči da porezi na preduzeća su između naj manji u Evropskoj Uniji. Porez je 23,75% na leđima od britanskog preduzeća koje zarađuje od 10'001.-- do 50'001.-- Ł.,  porez od 19% je korišten za preduzeća gde zaradjna je od 50'001.-- do 300'000.-- Ł. Do godišnje zaradnje do Ł 10`000.

 

Uslovi računa su budući:

 

Svako britansko preduzeće treba uložiti račun u trgovinskoj komori. Različiti slučaju gke preduzeće zarađuje ispod Ł 90.000 ne trebaju ovo da čine, one što zarađuju ispod Ł 350.000 trebaju samo pokazati jedna mali spisak računa.

 

Upisanje britanskog preduzeća (privatna i javna limitirana) može usnoviti do 5 radni dana. Naš standardni paket unosi sekretara za preduzeće, prebivalište, dokaz za izradu i statut.

Ima mogučnost da se potraži uslov za bržu registraciju, koja može davati inforamcije u toku 24 sata.

Originalna dokumentacija bit će dostavljeno direktno mušteriji ili može se biti u birou sekretara preduzeća. Na dokumentu može biti postila o Aia ako bude zatrebalo.

Šaljenje dokumentacije mušterij bit će preko DHL ili nešto slično.

Miralux Fiduciaria može prevesti za svoje mušteriji i na italijanskom, njemačkom, francuskom, ruskom, španjolsom sve vrsta dokumenta za preduzeća koja će na kraju biti poslana na engleskom.

Mužterija koja hoče da otvori preduzeće u britaniji, ne treba da ode u Englekoj. Može da dođe un naš biro i sve če mo to mi srediti.

Miralux Fiduciaria savjetovat će vam koja je naj bolja odgovornost za vas i vaše preduzeće, itd..