MIRALUX

 
 
 

  PREDUZEĆA HOLDING U ZUG I TICINU

 

Riječ je englenskog porijekla "to hold" što znaći u ovom slučaju "imati". Preduzeća holding nastaju sa svrhom da se ulazu kvote ostalih lokalnih i  inostranih preduzeća.

 

Sa nazivom Holding rijec je o preduzecima kojima je glavna svrha vlasnistvo i upravljanje duzeg roka drugih preduzeca. Za razliku od ostalih svajcarskih kantona, kanton Zugo ne zahtijeva da Holding bude osnovan icljucivo kao predusece koje ucestuje. Dovoljno je da dijelatnosti predstavljaju vecinu ucesca i od dobiti koja dolazi po naj vise od statusa ucesca.

 

Švajcarska, Luksemburg, Španija i Engleska su samo cetiri primera od sudske nadležnosti koji nude blagajne olaksnice veoma interesantne za preduzeća holding.

 

OSTALE PREDNOSTI  PREDUZEĆA HOLDING

 

Velika elastičnost je jedan prednost što nudi preduzeće holding. Jedna holding može postati sef jedne ili više preduzeća.

 

Kanton Zug nudi vam dobar odnos sa slavnim preduzećima koje imaju prebivalište Kanton Zug, koje plačaju male alikvote.

 

Holding i nastanjena preduzeća (svane kao preduzeće za boravište) su objektne na kantonalni i komunalni minimalni porez koja je računana na cijelu imovinu.  Taksa se okreće oko 0.24%. Preduzeće sa CHF 100'000.-- vrijednosti imovine daje oko prilike CHF 240.-- godišnjem za kantonalne i komunalne poreze. Da bi se to moglo imati preduzeće holding ili sa boravište treba da radi svoj posao van Švajcarske.

 

Čisto holding prduzeće, plača samo 0.75 ‰ računano na nominalni kapital (za nominalni kapital se misli kao ulagani kapital upisan u trgovačkoj komori).

 

Možemo izraditi za vas jednu novu holding oko prilike za 1 sedmicu za dobar honorar. Ako vam bude trebala pomoć, za švajcarske direktore, usluge, imovine, dozvole, možemo vam pronađi naj bolje osobe.

 

Dačemo vam cijeli spisak sa dokumentima koji nam trebaju za registraciju holding-a u Švajcarskoj i pomočemo vam da pronađete boravište.

 

 

U priliki, dajemo vam svu informaciju da otvorite vašu aktivnost u Švajcarskoj.