MIRALUX

 
 
 

  FRANCUSKA PREDUZEĆA
 

Ako postoji vise clanova, moze se birati

 

  Jedno preduzece sa ogranicenom garancijom ( Société à Responsabilité Limitée-SAGL)

 

 

-

Sistem koji je naj bolji za mala, srednja preduzeca

-

Minimalno 2 clana - maksimalno 50 (fizickih ili pravnih lica)

-

Ista pravila kao i za EURL, sa razlikom sto ima vise clanova sa zahtijevom za prepravu ako je potrebno.

 

 Jedno anonimno preduzece (Société Anonyme - SA)

-

Za velike proekte. Minimalno 7 clanova - nema maksimalno (fizicka ili pravna lica).

-

Minimalan kapital: 37'000 Euro, polovina kapitala treba se uloziti u momentu fondacije, a resto u sledecih 5 godina. Kapital moze biti osnosnovan, prinsom imovine naturalne ili depositom novca. Prinos imovine mora biti procijenjen sa strane ovalstenog lica nadleznog organa za trgovinu.

-

Preduzece se formira od 2 do 18 clanova (moraju biti deonicari) koji su i administrativno vece. Vece nominuje jednog od svojih clanova kao presednika skupstine. Jedan generalni direktor moze biti nominovan sa specijalnim glasanjem.

-

Deonicari odgovaraju za dugove do vrijednosti svoga uloga. Odgornost administratora moze imati otezavajuce okolnosti, npr. greske u administraciji mogu se prosiriti na pojedinacnu imovinu administratora.

-

Obavezno je odredjivane zavrsnog likvidatora.

 

    Jedno "Société par Actions Simplifiée" (SAS) (anonimno olaksano preduzece)

 

 Odgovara za velike proekte

-

1 ili vise clanova (fizickih ili pravnih lica)

-

Minimalan kapital 37'000 Euro,polovina kapitala treba se uloziti u momentu fondacije, a resto u sledecih 5 godina. Kapital moze biti osnosnovan, prinsom imovine naturalne ili depositom novca.

-

Clanovi odredjuju statuse i pravila po zelji, za organizaciju preduzeca. Jedina obaveza: odrediti presednika.

-

Nacin odobravanja zajednickih odluka isto su odredjene sa strane clanova. Obavezno je da neke odluke se odluce kolektivno (nacin knjigovodstva, zamijena kapitala).

-

Deonicari odgovaraju za dugove do vrijednosti svoga uloga. Odgornost administratora moze imati otezavajuce okolnosti, npr. greske u administraciji mogu se prosiriti na pojedinacnu imovinu administratora.

-

Obavezno je odredjivane zavrsnog likvidatora.

 

 

Miralux Fiduciaria moze organizovati osnivanje preduzeca po francuskom zakonu, prevodeci na italijanski dokumentaciju, tako da musterija ne mora da ide u Francusku da formalizovao operaciju. Dovoljno je da dodje  u nase kancalarije u Lugano, u Svajcarskoj. Sta vise mozemo vam ponuditi dokumentaciju potrebnu da bi se naslovile deonice francuskih preduzeca na preduzeca offshore ili na druga preduzeca po svajcarskom zakonu, ili liechtensteinskom, itd. da tako sacuvamo privacy efektivnog vlasnika francuskog preduzeca.

 

Mozemo organizovati knjigovodstvo u Francuskoj, prijavu poreza, i razne burokratske formalnosti po zahtijevu musterije.

 

Mozemo uratiti nekretninske operacije u Francuskoj a posebno na obali (npr okolina Nice) putem preduzeca za nekternine po francuskom zakonu, cije kvote ili deonice su vlasnistvo preduzeca offshore ili svajcarskog zakona, tako da bih se sacuvala anonimnost vlasnika.Sve mnogo cesce zahtijevaju slicne usluge italijanske musterije, koje zele imati prebivaliste na obali (okolina Nice) ali ne sa tim izlagati se kontroli evropske blagajne.

 

Mozemo otvoriti bankarske racune u Svajcarskoj kao i u ostalim dijelovma svijeta na ime preduzeca pod francuskim zakonom, sacuvajuci jos vise privacy klienta.

 

Savetujemo vas na najisplatljiviji sistem preduzeca i garantujemo nasu neutralnost u davanju informacija.